..wWw.SohbetLim.net... Trkiye'nin 1 numaraLi Chat SoHBeT OdalariNa hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giri
  Hazr mesajlar
  sesli iirler
  Altn Yumruklar
  Aka Dair
  bedava program indir
  Canakkale Ozel
  Damar SzLer
  Dini Sohbetler
  Diyet Listeleri
  Evlilik
  FiLm izLe
  Foto Galeri
  Gzel szler
  Gzeller Galerisi
  Hazr Mirc Kodlar
  Hikayeler
  KomikLikLer
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mircte Sohbet
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  Nostalji Klipler
  Rya TabirLeri
  Sohbet Komutlar
  Sohbet odaLar
  SohbetLim zeL videoLar
  Trk Destanlar
  Yabanc Video Klipler
  Yemek tarifleri
  ark szleri
  iirler
  letiim
 

      sitemap

 Mdx.dll ayarlari

Mdx.dll ayarlari Mdx.dll ayarlari, Mdx.dll ayarlari ircd, Mdx.dll ayarlari irc, ircd, unreal, unrealircd, unreal ircd - - Sohbet ve chat aramalarý - için kullanýcýlarýna hizmet veren - Türkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalarý - damar sözler - aþk sözleri - güzel sözler - canlý sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aþka dair Sohbet arkadaþlýklarý kurmak isteyenlere  

Okunma

3482
islami sohbet

Gerekse toolbar yapm, gerekse MDX TreeView (Mdx Ayarlar) gibi eylerde ska kullanlan, Dialoglarda grnm kazandrma amal kullanabilicek bir dll dosyas olan MDX.dll?nin kullanmn?

MDX.dll ile dialoglarmzn Komple rengini, dialoglarda kullanlan yazlarn (gerek normal textlerin gerekse Box da kullanlan yazlarn) renginin deitirilmesi, Dialoglarda Iconlu buton oluturma gibi bir ok ey mmkndr.

-rnek Dialogla MDX.dll Kullanm -

Bu Kodu remoteye yerletiriyoruz. (Yani Alt+r ye basp alan remote penceresinde bo bir sayfaya bunlar kopyalyoruz? ) Kodun almas iin Script remotelerinin de ak olmas gerekir. Bundan da emin olmak iin /remote on komutunu yazabilirsiniz..

Not: Burada MDX.dll Mirc klasrnn iinde Dll dosyasnn iindedir. DLLmdx.dll yazl yeri istediin gibi deiirsin..

alias mdx { return $dll(DLLmdx.dll,$1,$2-) }

alias oyunlar { if ($dialog(oyunlar)) { dialog -x oyunlar } | dialog -ma oyunlar oyunlar }

dialog oyunlar {

title ? PrO mIRC ? Oyunlar ?

size -1 -1 82 108

option dbu

icon iconoyunlar.ico, 0

button ?Tavla?, 1, 10 36 28 12

button ?Block?, 3, 44 36 28 12

box ? Oyunlar ?, 4, 6 25 72 46

button ?Yar?, 5, 10 54 28 12

button ?Uak?, 6, 44 54 28 12

text http://www.tmirc.com, 7, 12 95 60 8

button ?Tamam?, 8, 19 75 40 14,ok cancel

text ?Oyunlar?, 2, 19 7 72 15

}

on *:dialog:oyunlar:*:*:{

if ($devent == init) {

mdx SetMircVersion $version

mdx MarkDialog $dname

mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(230,230,250)

mdx SetColor $dname 2,4,7 textbg $rgb(230,230,250)

mdx SetColor $dname 2,4,7 background $rgb(230,230,250)

mdx SetColor $dname 7 text $rgb(0,0,0)

mdx SetColor $dname 2,4 text $rgb(255,0,0)

mdx SetFont $dname 2 +b Turkish 28 750 Arial

mdx SetFont $dname 8 Turkish 20 600 Arial

}

rnek Dialogun MDX.dll uygulanmas sonucu ortaya kan resim:

rnek Dialogda Kullanlan Komutlarn Aklamas:

mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(230,230,250) ?> Bu satr Ana dialogun rengini belirleyen koddur. Bgcolor ile bunu salyoruz. Parantez iinde yer alan rakamlar ise RGB renk kod saylardr.

mdx SetColor $dname 2,4,7 textbg $rgb(230,230,250) ?> Bu satr ise dialogumuzda yer alan ve ID?leri (2,4,7) belirtilen yazlarn (textlerin) arka plan rengini deitirmimize yarar. textbg ile bunu salarz.. Parantez iinde yer alan rakamlar ise RGB renk kod saylardr.

mdx SetColor $dname 2,4,7 background $rgb(230,230,250) ?> Bu satr ise dialogumuzda yer alan ve ID?leri (2,4,7) belirtilen yerlere ait blgenin tamamnn arka plannn rengini deitirmimize yarar. Parantez iinde yer alan rakamlar ise RGB renk kod saylardr.

mdx SetColor $dname 7 text $rgb(0,0,0)

mdx SetColor $dname 2,4 text $rgb(255,0,0) Bu iki satr ise dialogumuzda yer alan ve ID?leri (2,4,7) belirtilen yazlarn rengini deitirmimize yarar. Biz 7 numaral Id ile 2 ve 4 numaral Id?imizin renklerini farkl yaptk.

mdx SetFont $dname 2 +b Turkish 28 750 Arial

mdx SetFont $dname 8 Turkish 20 600 Arial Bu iki satr ise dialogumuzda yer alan ve ID?leri 2 ve 8 olan iki yaznn yaz tipini (yaz fontunu) deitirmimize yarar. Bunu setfont komutu ile gerekletiririz. Bu yaztipi deiikliinde gerek byklk, gerek yaztipinin ne olduunu deitirmemiz mmkndr. Ayrca yazlarmz italik, BOLD ve altizili yapmamzda da yardmc olur.

MDX.dll de kullanlabileceimiz Font Tipleri (Yaz tipleri)

ANSI Symbol ShiftJIS Hangul GB2312

ChineseBig5 OEM Johab Hebrew Arabic

Greek Turkish Vietnamese Thai EastEurope

Russian Mac Baltic default unknown

+i ( italik yazar yani yana doru yazar )

+u ( alt izili yazar )

+b ( bold-kaln yazar )

20 ve 28 saylar da font bykln ifade eder. 600 ve 750 saylar da fontu geniletme ve bytmede kullanlr. Say arttka, yaz da daha kaln ( bold ) hale gelir.

Dialogun Belli yerinin renklendirilmesi ve Butonlarn Iconlu Buton olarak Yaplmas

Bu Dialoglarn Belli bir ksmnn nasl renklendirildiini ve dialoglarda yer alan Butonlarn nasl Iconlu buton haline dntrld yle;

mirc indir, mirc download, adresi

ncelikle ; dialoglarda yer alan butonlar renklendiremeyiz. Buna zm olarak o dialogu Iconlu yapp grnm daha dzgn hala getirebilirsiniz.

Dialog Kodu:

dialog otoidentify {

title ? PrO mIRC ? Otomatik Nick dentify?

size -1 -1 220 139

option dbu

icon iconidentify.ico, 0

box ?Nick Listesi?, 14, 5 40 85 91

list 15, 10 51 75 75, disable

text ?&Nick:?, 16, 97 53 17 13

edit ??, 17, 115 51 55 12, autohs

text ?&ifre:?, 18, 97 69 17 13

edit ??, 19, 115 67 55 12, pass autohs

list 20, 173 52 40 20

list 21, 173 68 40 20

check ?&Otomatik dentify Ak?, 22, 111 92 75 13, flat

list 3, 121 117 55 30

box ?Ayarlar?, 1, 92 40 123 71

text ??, 174, 5 4 209 28

list 175, 170 7 25 30, size disable

text ? Otomatik Nick dentify?, 176, 7 7 110 20

text ? http://www.tmirc.com?, 177, 6 19 100 8

box ??,178, 5 1 210 32

}

MDX Kodlarnn Dialoga uygulanmas:

on *ialogtoidentify:*:*:{

if ($devent == init) {

mdx MarkDialog $dname

mdx SetBorderStyle $dname 174,176,177

mdx SetControlMDX $dname 175 toolbar flat list nodivider arrows > $bars

did -i $dname 175 1 bmpsize 38 38

mdx SetBorderStyle $dname 175

mdx SetColor $dname 175 background $rgb(245,245,245)

did -i $dname 175 1 setimage +nhd 0 icon large icon/identify.ico

did -i $dname 175 1 bwidth 250 250

did -a $dname 175 1 a

mdx SetColor $dname 174,176,177 background $rgb(245,245,245)

mdx SetColor $dname 174,176,177 textbg $rgb(245,245,245)

mdx SetFont $dname 176 19 600 Tahoma

mdx SetFont $dname 177 16 600 Tahoma

mdx SetFont $dname 1,14,16,18,22 13 600 Tahoma

mdx SetColor $dname 1,14,177 text $rgb(0,14,255)

mdx SetColor $dname 16,18 text $rgb(255,0,0)

mirc,mircindir,mircdownload.sitesi

mdx SetControlMDX $dname 3,20,21 toolbar arrows nodivider list noresize flat > $bars

mdx SetFont $dname 20,21 Turkish 14 800 Cyrillic

mdx SetFont $dname 3 Turkish 18 800 Cyrillic

mdx SetBorderStyle 3,20,21

did -i $dname 3 1 bmpsize 25 25

did -i $dname 3 1 setimage +nh icon small icon amam.ico

did -a $dname 3 +b 1 Tamam

did -i $dname 20 1 bmpsize 15 15

did -i $dname 20 1 setimage +nh icon small iconsil.ico

did -a $dname 20 +b 1 Nick Ekle

did -i $dname 21 1 bmpsize 15 15

did -i $dname 21 1 setimage +nh icon small iconekle.ico

did -a $dname 21 +b 1 Nick Sil

}

Kod Sonucu ortaya kan grnt:

- Dialogda yer alan Belli bir blm renklendirme -

Dialogumuzda yer alan u satrlar dialogumuzda yer alan beyazms renke sahip olan yerin kodlardr.

text ??, 174, 5 4 209 28

list 175, 170 7 25 30, size disable

text ? Otomatik Nick dentify?, 176, 7 7 110 20

text ? http://www.mircindir.com.tr?, 177, 6 19 100 8

box ??,178, 5 1 210 32

box ??,178, 5 1 210 32 ?> Bu satr o beyazms yeri ereve yapmak iin kullandmz box?dur. Bu sayede daha gzel bir grnm kazandrdk oraya.

text ??, 174, 5 4 209 28 ?> nemli olan yer ite buras. Bu dialogumuzda yer alan beyazms yerin kendisini oluturur. Uzunluu 209, genilii 28 olarak ayarladk. ereveyi (Box?u) ite bunun uzunluu ve geniliine gre ayarladk?

Dialogumuzun belli blm olarak Soldan 5 balatarak 209 Dbu (418 pixel ) uzunluu kadar beyaz yaptk. Bu beyazln ne kadar genilikte olduunu ise bunda genilii 29 dbu (58 pixel) yaparak belirledik. Bu Beyazln dialogun stten tam nerede balamas gerektiini ise stten 4 olarak belirledik.

Not: Dbu byksel boyutta ki bir l birimidir. Pixel ise Dbu?nun tam yars orannda olan daha kksel bir boyutta kullanabileceimiz l birimidir. Dialoglarmzda pixel l birimini kullanmak en mantklsdr. nk o l birimi ile dialogumuzun boyutlandrmasn daha ince ayarlar ile ayarlayabiliriz.

list 175, 170 7 25 30, size disable ?> Bu beyazms yerde yer alan Iconun oluturan kod?dur.

text ? Otomatik Nick dentify?, 176, 7 7 110 20

text ? http://www.mircindir.com.tr?, 177, 6 19 100 8 ?> satrlar ise o beyazms yerde yer alan bu yazlarn kodlardr.

Dialoglarda yer alan butonlar nasl Iconlu buton haline evirebiliriz?

- Dialoglarda kullandmz Buton?larn Iconlu Buton olarak Yaplabilmesi -

ncelikle unu belirtmek gerekir. Normal olarak Dialoglarda Buton oluturmak iin

button ?Tavla?, 1, 10 36 28 12 tarznda bir kod kullanrz. Ama mdx.dll ile iconlu buton yapacaksak bunun yerine button komutu deilde List komutunu kullanmamz gerekir. Bu List komutunuda kullandmz ID?lerde SetBorderStyle komutunu uygulayarak Buton grnmn ve Icon kullanmn birlikte kullanarak Iconlu buton yapabiliyoruz?

Butonlar Iconlu Buton haline eviren Kod Satrlar:

mdx SetControlMDX $dname 3,20,21 toolbar arrows nodivider list noresize flat > $bars

mdx SetFont $dname 20,21 Turkish 14 800 Cyrillic

mdx SetFont $dname 3 Turkish 18 800 Cyrillic

mdx SetBorderStyle 3,20,21

did -i $dname 3 1 bmpsize 25 25

did -i $dname 3 1 setimage +nh icon small icon amam.ico

did -a $dname 3 +b 1 Tamam

did -i $dname 20 1 bmpsize 15 15

did -i $dname 20 1 setimage +nh icon small iconsil.ico

did -a $dname 20 +b 1 Nick Ekle

did -i $dname 21 1 bmpsize 15 15

did -i $dname 21 1 setimage +nh icon small iconekle.ico

did -a $dname 21 +b 1 Nick Sil

mdx SetControlMDX $dname 3,20,21 toolbar arrows nodivider list noresize flat > $bars ?> Bu satr ile bu ID?lere (buton olacak ID?lerdir.) baz kontrol aralar ekliyoruz..

mdx SetFont $dname 20,21 Turkish 14 800 Cyrillic

mdx SetFont $dname 3 Turkish 18 800 Cyrillic ?> Bu satrlar ise Butonlarda kullanacamz yaz tiplerini belirtir. Ben 2 Butonun yaz tipini 14 bykle sahip Cyrillic dierini ise 18 byklne sahip Cyrillic yaptm.. Bununla ilgili daha ayrntl aklamalar bir st mesajda yazmtm..

mdx SetBorderStyle 3,20,21 ?> Bu satr ile buton grnmlerini Border Stil yaptk. mirc indir, mirc download, sitemiz

En nemli yer olan Butonlarda kullanacamz iconlarn yerletirilmesi ..

Icon yerletirirken ayn zamanda bu iconun ne kadar byk olacan ve Iconla beraber Butonda hangi yaznn kullanlacan belirleyeceimiz kodlardr bunlar..

Mesela 3 Numaral ID Tamam yazsnn olduu Iconlu butondur.

did -i $dname 3 1 bmpsize 25 25 ?> Bu satrda ID numaramz 3 olduu iin ynlendirmede 3 numaral ID?i belirttik.. Icon bykln de 25 toplam genilik 25 toplam uzunluk eklinde ayarladk.

did -i $dname 3 1 setimage +nh icon small icon amam.ico ?> satryla iconun uzantyla beraber, icon yerletirme kodunu kullandk..

did -a $dname 3 +b 1 Tamam ?> Bu satr ile Butonda kullanacamz yaznn ne olduunu belirledik.. Bu satrla sadece butonda yer alacak yaznn ne olduu belirlenir. Unutulmamaliki bu yaznn bykln stte gsterilen mdx SetFont $dname 3 Turkish 18 800 Cyrillic koduyla gerekletirilmitir.

 

   Yorumlar

 
Skye Sweetnam - Number One


AhMeT aFaK - PuSu GZLM izle


bar akarsu - mavi


Yasak Ak Yeniden Alevleniyor


Kra Coturdu


Duman - Bu Ak Beni Yorar


alkuu Dizi Oluyor


Aya - Burda Mevsim Yaz


sohbet sayfalar


farkl bebek odas takmlar


sohbetlim 2018 sohbet
sohbetsila
Mobil Chat Nedir? Nasl Kullanlr
telefonda sohbet etmek
Neden mi Sohbetlim.net
Teknoloji ve Sohbet
sohbetlim-chat
sohbetlim-sohbet
Kesintisiz Sohbet in Doru Adres
cretsiz Sohbetin Kaliteli Yeri

Copyright 2006 Tm Haklar Sakldr SoHBeTLiM.NeT

Desing By NiLdeniZ